برچسب: حقوق هوایی
تحلیلی درباره مساله آزادی های هوائی در حقوق هواپیمائی بازرگانی
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

تحلیلی درباره مساله آزادی های هوائی در حقوق هواپیمائی بازرگانی

مفهوم آزادی حمل و نقل و مبادلات بازرگانی از مفاهیم تازه حقوقی و اقتصادی نیست مسأله مزبور همواره موضوع اقتصاد و سیاست ملل مختلف را تشکیل داده است . تاریخ بعبارتی سرشار از جنگ و جدالهائی است که دولتها به منظور تأمین منافع سیاسی و بازرگانی خود و همچنین دستیابی براه های جدید مبادلات تجارتی…..

حقوق هوائی
30 آبان 1395
بدون دیدگاه

حقوق هوائی

حقوق هوائی ۱- منابع حقوق هوائی ودستورات اداری مهمترین نفع مطالعه منابع حقوق هوائی وکادر اداری هواپیمائی ملی در اینست که از وجود چند نوع قوانین حقوقی وتشکیلات اداری در معیت یکدیگر آگاه میشویم-در نظر اول چنین استنباط میشود که هواپیمائی تجاری تابع قوانین وتاسیسات ملی است اما توسعه روابط هوانوردی بین المللی به ایجاد…..

آشنایی با حقوق هوایی و اصطلاحات موجود
16 آبان 1395
بدون دیدگاه

آشنایی با حقوق هوایی و اصطلاحات موجود

آشنایی با حقوق هوایی و اصطلاحات موجود مهم‌ترین نفع مطالعه منابع حقوق هوائی و کادر اداری هواپیمایی در این است که از وجود چند نوع قوانین حقوقی و تشکیلات اداری در کنار یکدیگر آگاه می‌شویم. در نظر اول چنین استنباط می‌شود که هواپیمایی تجاری تابع قوانین و تأسیسات ملی است؛ اما توسعه روابط هوانوردی بین‌المللی…..