برچسب: حقوق مصر
ملاک قراردادن یوم الاداء، تضمین جبران خسارت نقض عهد
24 آذر 1395
بدون دیدگاه

ملاک قراردادن یوم الاداء، تضمین جبران خسارت نقض عهد

گاهی متعهد در نتیجه عدم اجرای تعهد خویش ‌(اعم از انجام فعل یا ترک فعل) خسارتی به متعهددله وارد می‌آورد که اثر تخلف از این مسؤولیت قراردادی، جبران خسارت است. گاهی میزان و شیوه جبران خسارت توسط توافق طرفین (اعم از توافق قبل از وقوع خسارت یا توافق بعد از وقوع خسارت) مشخص شده است که در این‌صورت طبق آن عمل می‌شود، اما گاهی میزان و شیوه جبران خسارت توسط دادگاه و کارشناسان رسمی تعیین می‌شود…

ماهیت و آثار حقوقی وعده یک‌طرفه بیع با نگاهی به حقوق مصر
23 آبان 1395
بدون دیدگاه

ماهیت و آثار حقوقی وعده یک‌طرفه بیع با نگاهی به حقوق مصر

ماهیت و آثار حقوقی وعده یک‌طرفه بیع با نگاهی به حقوق مصر   نام و نام خانوادگی: افشین اخوان فرشچی دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد استاد راهنما: مجید عباس‌آبادی استاد مشاور: نادر خاوندگار سال دفاع: 1394 چکیده: دراین تحقیق تلاشهایی برای سامان‌دهی وعده یک‌طرفی بیع صورت گرفت و هدف…..

مطالعه تطبیقی زمان و مکان ارزیابی خسارت در مسؤولیت خارج از قرارداد در حقوق ایران و مصر
25 مهر 1395
بدون دیدگاه

مطالعه تطبیقی زمان و مکان ارزیابی خسارت در مسؤولیت خارج از قرارداد در حقوق ایران و مصر

مطالعه تطبیقی زمان و مکان ارزیابی خسارت در مسؤولیت خارج از قرارداد در حقوق ایران و مصر     نویسنده: فاطمه رجائی چکیده گاهی تعیین میزان خسارت و زمان و مکان ارزیابی آن در مسؤولیتهای خارج از قرارداد بسیار دشوار است. ممکن است زیان‌دیده، به‌محض ورود ضرر، ادعای ضرر نکند یا قادر به ادعای ضرر…..