برچسب: حقوق مدنی ایران
ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران

عقد مضاربه یکی از عقود معین است که در قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه در ردیف عقود خاص و بانام،مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است.پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل دور بودن حکومت از فقه اسلامی،عقد مضاربه مانند دیگر عقود شرعی در حیات اقتصادی و تجاری جامعه،در سطح کلان،نقش چندانی ایفا نمی کرد،بویژه باتوجه به اینکه نظام بانکداری قبل از حکومت جمهوری اسلامی،نظامی متناسب با ویژگیهای نظام اقتصادی حاکم و برمبنای نظام بانکداری ربوی بود و عقود اسلامی از جمله مضاربه اهمیت در خور توجهی نداشت…

بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا ۲ سال و برای دختر تا ۷ سال شایسته تر است…

بررسی وضعیت اجاره بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

بررسی وضعیت اجاره بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی

می‎دانیم در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات رعایت قواعد اختصاصی راجع به هر عقد الزامی است. عقد اجاره نیز علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یک سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جمله اینها تعیین مدت عقد اجاره اسـت کـه مـاده ۴۶۸ ضمانت اجرای عـدم تعییـن مـدت را بـطلان عـقد ذکـر کرده است…

نقد نظریه نمایندگی در معامله به مال غیر در حقوق مدنی ایران
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

نقد نظریه نمایندگی در معامله به مال غیر در حقوق مدنی ایران

در این مقاله با توجه به نظریه عمومی نمایندگی معامله فضولی در مورد بررسی قرار گرفته است فرضیه این مقاله آن است که تحلیل معامله فضولی در حقوق مدنی ایران بر اساس نظریه نمایندگی صحیح نیست و با اشاره به برخی مواد قانونی نظریه نویسندگانی که این نوع معامله را مطابق با نظریه نمایندگی توجیه می کنند نقد و رد شده است از نظر نویسنده نظریه نمایندگی با احکام زمان انعقاد معامله فضولی معامله جهل و معلوم بودن شرایط عقد در قانون مدنی تعارض دارد…

حق فسخ نکاح به لحاظ عیب، آیا مشروط به عدم امکان درمان است؟
18 دی 1395
بدون دیدگاه

حق فسخ نکاح به لحاظ عیب، آیا مشروط به عدم امکان درمان است؟

حق فسخ نکاح به لحاظ عیب، آیا مشروط به عدم امکان درمان است؟ عنوان: بررسی فقهی حقوقی فسخ نکاح در اثر عوارض و مشکلات جنسی نویسندگان: عباسعلی صالحی و عبدالرحمن افشاری چکیده از منظر فقه و قانون مدنی، یکی از موجبات فسخ نکاح، وجود اختلالات جنسی بین زوجین می‌باشد و چون اصل و بنیان نکاح…..

بررسی موارد جواز بیع موقوفه از دیدگاه فقه مذاهب خمسه اسلامی و حقوق مدنی ایران
7 آذر 1395
بدون دیدگاه

بررسی موارد جواز بیع موقوفه از دیدگاه فقه مذاهب خمسه اسلامی و حقوق مدنی ایران

بررسی موارد جواز بیع موقوفه از دیدگاه فقه مذاهب خمسه اسلامی و حقوق مدنی ایران   پدیدآور: مجید محمدخانی مقطع: کارشناسی ارشد سال دفاع: 1394 دانشگاه: قم چکیده: وقف به عنوان امری که تداوم صدقات را امکان‌پذیر می‌سازد از زمانهای قدیم بین ملل مختلف، معمول بوده، ولی در دین اسلام، به‌جهت تاکید قرآن و سنت…..

بررسی معامله فضولی  در حقوق مدنی ایران
20 تیر 1395
بدون دیدگاه

بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

بررسی معامله فضولی  در حقوق مدنی ایران معامله فضولی به این معنا است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون (دارای اجازه) از طرف او باشد. این نوع معامله پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر هم…..