برچسب: حقوق متهم
حق برخورداری متهم از وکیل مدافع در دادرسی مراجع کیفری؛ مظهری از حقوق شهروندی
۱۸ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حق برخورداری متهم از وکیل مدافع در دادرسی مراجع کیفری؛ مظهری از حقوق شهروندی

حقوق شهروندی از طبیعی‌ترین حقوق انسانی می‌باشد که خدای متعال آن را همزاد با او آفریده است. یکی از مهم‌ترین آموزههای حقوق بشر، حقوق متهم، تضمین و حمایت از آن در تمامی مراحل دادرسی …

بررسی تطبیقی دادرسی کیفری جدید و قدیم
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی تطبیقی دادرسی کیفری جدید و قدیم

قانون آیین دادرسی کیفری، از مهم‌ترین قوانین پایه‌ای هر کشور می‌باشد. قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب بر آن، برخوردار از جنبه‌ها و نکات مثبت بسیاری در خصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع، روند دادرسی، تضمینات تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه است …

تجاوز به حریم خصوصی مردم توسط ضابطان و مجازات آن

۱۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تجاوز به حریم خصوصی مردم توسط ضابطان و مجازات آن


گستردگی مصادیق حریم خصوصی افراد می‌تواند به گستردگی تعداد انسانها باشد، به‌عبارتی‌دیگر بسیاری از موضوعاتی که روزانه با آنها روبرو هستیم خود می‌تواند مصداقی روشن از حریم خصوصی افراد و نقض آن در جامعه باشد…