برچسب: حقوق مالی
تعارض به تمامیت معنوی شخصیت و رابطه آن با تعرض به تمامیت مادی شخصیت و تعرضات مالی
1 خرداد 1396
بدون دیدگاه

تعارض به تمامیت معنوی شخصیت و رابطه آن با تعرض به تمامیت مادی شخصیت و تعرضات مالی

نویسنده: فاطمه قدرتی چکیده در کنار حقوقی که از تمامیت جسمی انسان حمایت می‌کند می توان حقوقی را فرض کرد که جهت صیانت از مصالح غیرمادی شخصیت محقق شده‌اند. در میان فقها و حقوقدانان کشور، موارد تعرض به دسته دوم از حقوق به روشنی مصداق یابی و موضوع شناسی نشده است و دامنه مصادیق آن…..

بررسی احکام و آثار اموال انتقال ناپذیر
24 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

بررسی احکام و آثار اموال انتقال ناپذیر

انتقال‌پذیری اموال در هیچ قانونی به صراحت نیامده است ولی از مجموع احکام مربوط به حقوق مالی به خوبی استنباط می‌شود، انتقال ناپذیرشدن ملک جنبه استثنایی دارد و ممکن است سبب آن حکم قانون باشد یا قرارداد خصوصی…

چکیده اصطلاحات قانون مدنی
23 فروردین 1396
بدون دیدگاه

چکیده اصطلاحات قانون مدنی

چکیده اصطلاحات قانون مدنی ماده 11 قانون مدنی : منقول و غیرمنقول   تقسیم بندی بر اساس ضابطه تحرک مکانی است . قابلیت نقل و انتقال حقوقی با ضابطه قابل داد و ستد نیست و قابلیت تحرک مکانی است . بر این اساس در مواد 12 به بعد توضیح داده شده است . ماده 17…..

حقوق مالی
25 دی 1395
بدون دیدگاه

حقوق مالی

حقوق مالی   چکیده: مالیه عمومی که تا نخستین جنگ جهانی تنها امکان پوشش هزینه های عمومی و توزیع برابر این هزینهها را میان اعضای جامعه می داد همگام با وظیفه های دولت دگرگون شده است و امروز باید نیازهای فزاینده کشور را برآور. هر چند هدف اولیه از به کارگیری حقوق مالی چون گذشته…..

بررسی حقوق غیرمالی زن حامل در قرارداد جانشینی در بارداری
26 مهر 1395
بدون دیدگاه

بررسی حقوق غیرمالی زن حامل در قرارداد جانشینی در بارداری

بررسی حقوق غیرمالی زن حامل در قرارداد جانشینی در بارداری نویسندگان: عباس ید الهی باغلویی، سید محمد آذین، رضاعمانی سامانی چکیده: استفاده از رحم زن دیگر در بارداری و بچه‌دارشدن زن و شوهر نابارور، با لقاح اسپرم و تخمک آن‌ها و سپس انتقال آن به رحم زن دیگر انجام می‌شود. این شیوه درمانی با انعقاد…..

جستاری نقادانه پیرامون دلایل لزوم عینیت «مورد رهن»
8 شهریور 1395
بدون دیدگاه

جستاری نقادانه پیرامون دلایل لزوم عینیت «مورد رهن»

جستاری نقادانه پیرامون دلایل لزوم عینیت «مورد رهن»     نویسندگان: سعید حبیبا، هادی شعبانی کَندسری، مرتضی جمالی چکیده: دراین مقاله، لزوم عینیت مورد رهن بادید تحلیلی در منابع فقه امامیه موردبررسی قرارگرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی معانی عینیت مال مرهون و برشمردن دلایل لزوم عین بودن آن و ارزیابی آنها بوده…..

زن در چه شرایطی از مرد
 ارث می‌برد؟

30 تیر 1395
بدون دیدگاه

زن در چه شرایطی از مرد
 ارث می‌برد؟


ارث از جمله حقوق مالی و اقتصادی به شمار می‌رود که در مواردی افراد پس از فوت اعضای خانواده یا بستگانشان از آن بهره‌مند می‌شوند و البته میزان آن برای همه افراد یکسان نبوده و بسته به عوامل مختلف متفاوت است.

به عنوان مثال، در مواقعی زن کمتر از مرد یا حتی به میزان نصف او از این حق برخوردار می‌شود که شاید این موضوع دلیلی جز عهده‌دار بودن مدیریت و مخارج زندگی توسط مرد و استفاده از این حق در زندگی مشترک نداشته باشد…