برچسب: حقوق مالکان
انباری جزو قسمتهای اختصاصی آپارتمان است
۲۶ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

انباری جزو قسمتهای اختصاصی آپارتمان است

یکی از قسمتهای اختصاصی و از ملزومات آپارتمان انباری است. در واقع انباریها جای نگهداری وسایلی هستند که هر چند ضروری به نظر نمی‌رسند، اما بودن آنها برای زندگی لازم است…

بررسی مسائل مربوط به پارکینگ آپارتمانها
۲۴ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بررسی مسائل مربوط به پارکینگ آپارتمانها

یک ساختمان که دارای آپارتمان هایی است از قسمتهای مختلف تشکیل می شود. قانون تملک آپارتمان ها در تقسیم بندی کلی ، مالکیت در آپارتمانها را به دو قسمت اختصاصی و مشترک تقسیم می کند …

احکام و مقررات حاکم بر شرکتهای مدنی

۲۹ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

احکام و مقررات حاکم بر شرکتهای مدنی

دنیای حقوق: شرکت در لغت به معنای قسمت و سهم است و در اصطلاح حقوقی نیز، اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه را شرکت می‌گویند.
بنابراین به شراکت و مالکیت چند نفر در ملک واحد به نحو مشاع، شرکت مدنی گفته 
می‌شود.
در حقوق مدنی، شرکت به دو معنای عام و خاص به کار رفته است…