برچسب: حقوق دفاعی
دفاع فرهنگی در نظام عدالت کیفری ایران و آمریکا
12 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

دفاع فرهنگی در نظام عدالت کیفری ایران و آمریکا

یکی از دفاعهای نوظهور در عرصه حقوق دفاعی متهمان وابسته به گروههای اقلیت، دفاع فرهنگی است که به موجب آن، متهم در دفاع از اتهام انتسابی، به هنجارهای فرهنگی و آداب‌ورسوم گروهی استناد می‌ کند که در وقوع جرم مؤثر بوده است…

اصل برابری سلاحها در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین‌المللی حقوق بشر
15 آبان 1395
بدون دیدگاه

اصل برابری سلاحها در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین‌المللی حقوق بشر

اصل برابری سلاحها در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین‌المللی حقوق بشر   نویسندگان: منوچهر توسلی نائینی؛ قدرت الله خسروشاهی؛ زهره نصراللهی چکیده اصل برابری سلاحها به این معنا است که هریک از طرفهای دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به‌طرف…..