برچسب: حقوق دریاها
بررسی مشکلات حقوقی حاصل از استخراج نفت در دریاها (قسمت  اول)
13 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

بررسی مشکلات حقوقی حاصل از استخراج نفت در دریاها (قسمت اول)

این مقاله به بررسی صلاحیت ملی یا مراجع بین المللی در تعیین و تحدید حدود مناطق دریایی به منظور بهره برداری از منابع طبیعی خصوصاً نفت می پردازد وجود عواملی چون وسعت مناطق دریایی میان دو یا چند کشور وجود خورها، صخره ها و یا جزایر ساحلی و همچنین منابع زیر کف دریا می تواند در تعیین صلاحیت و چگونگی تحدید حدود مناطق دریائی موثر باشد . ..

نقد کاستی های کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در رابطه با مجادله با دزدی دریایی و آینده تغییرات حقوقی در آن
23 دی 1395
بدون دیدگاه

نقد کاستی های کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در رابطه با مجادله با دزدی دریایی و آینده تغییرات حقوقی در آن

چکیده در سال‏های اخیر فعالیت هایدزدی دریایی به مقدار قابل ملاحظه‏ای افزایش یافته است. به طوری که در برخی مناطق دریایی که این واقعه به شکل وسیعی در آن دیده می‏شود از منظر دزدان دریایی به مناطق امنی برای فعالیتشان بدل شده است. ضررهای اقتصادی که به سبب دزدی دریایی ایجاد می‏گردد سالانه به میلیاردها دلار می‏رسد…

حقوق دریاها (Law of sea)
25 مهر 1395
بدون دیدگاه

حقوق دریاها (Law of sea)

حقوق دریاها (Law of sea)     مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط میان دولتها، اعم از دولتهای ساحلی و دولتهای محصور در خشکی و یا سازمانهای بین‌المللی در رابطه با مناطقی از دریا که می‌تواند تحت صلاحیت یک دولت ساحلی و یا در ماوراء‌ صلاحیت دولتها باشد. مفهوم دریا در حقوق بین‌الملل ازنظر…..

حقوق بین‌الملل ناوگانهای دریایی و تنگه هرمز
25 مهر 1395
بدون دیدگاه

حقوق بین‌الملل ناوگانهای دریایی و تنگه هرمز

حقوق بین‌الملل ناوگانهای دریایی و تنگه هرمز     محمد اسماعیلی رفتار اقتدارگرایانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برخورد قاطع با ناوگانهای دریایی متخاصم می‌تواند به ایجاد رویه حقوقی در عرصه بین‌المللی بینجامد. «نظارت بر تردد و اقدامات شناورهای بیگانه در منطقه از وظایف ایران است و اگر ناوگان آمریکایی وارد حوزه آبی ایران شود،…..