برچسب: حقوق جنین در وصیت
مطالعه تطبیقی حقوق جنین در وصیت
25 مهر 1395
بدون دیدگاه

مطالعه تطبیقی حقوق جنین در وصیت

مطالعه تطبیقی حقوق جنین در وصیت     پدیدآور: میثم هاشمی ناشر: تهران؛ میثم هاشمی: 1395 مشخصات ظاهری: 150 صفحه معرفی مختصر این کتاب که وصیت برای حمل از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق ایران را موردبررسی قرار داده در پنج فصل تدوین گردیده است. فصل اول به کلیات و مفاهیم تحقیق می‌پردازد. فصل دوم…..