برچسب: حقوق جزاي عمومي در دوران ساسانيان
حقوق جزای عمومی در دوران ساسانیان
24 مهر 1395
بدون دیدگاه

حقوق جزای عمومی در دوران ساسانیان

حقوق جزای عمومی در دوران ساسانیان   در ایران باستان تعریف مشخصی از جرم وجود ندارد، اما با توجه به مدارک یادشده و بخصوص با دقت در نامه «تنسر» می‌توان گفت جرایم گوناگونی وجود دارند بی‌آنکه بتوان طبقه‌بندی خاصی ارائه داد و با توجه به این انواع، جرم عبارت است از هر اقدامی که به…..