برچسب: حقوق بزهکار
دادرسی منصفانه بر حقوق دو طرف دعوا توجه دارد
۲۰ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دادرسی منصفانه بر حقوق دو طرف دعوا توجه دارد

علیرضا جمشیدی در همایش حقوق شهروندی با محوریت حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه در سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: در دادرسی منصفانه هم به‌ حقوق بزهکار و هم به حقوق بزه دیده توجه می‌شود و نگاه مغرضانه به‌طرفین معنا ندارد…