برچسب: حقوق ایران و آمریکا
آزادی‌های فردی و منوط بودن بازداشتهای پلیسی به مشهود بودن جرم و محرز شدن ضرورت بازداشت
10 آبان 1395
بدون دیدگاه

آزادی‌های فردی و منوط بودن بازداشتهای پلیسی به مشهود بودن جرم و محرز شدن ضرورت بازداشت

آزادی‌های فردی و منوط بودن بازداشتهای پلیسی به مشهود بودن جرم و محرز شدن ضرورت بازداشت   عنوان: مطالعه تطبیقی حقوق شخص تحت نظر در نظام دادرسی کیفری ایران و آمریکا نویسندگان: غلامحسین کوشکی؛ سحر سهیل مقدم چکیده یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادیهای فردی است. ازجمله اقدامات ناقض حقوق…..