برچسب: حقوق اداری
مفهوم و قلمرو و اصول کلی حقوق اداری
11 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

مفهوم و قلمرو و اصول کلی حقوق اداری

قضات در طول سالیان متمادی در دادرسی اداری در راستای رفع کاستیهای قانون موضوعه به اصول کلی حقوق اداری استناد می‌کنند …

مراجع اداری یا اختصاصی در ایران
31 فروردین 1396
بدون دیدگاه

مراجع اداری یا اختصاصی در ایران

در گذشته ، حاکمیت دولت در حقوق ، عام و مطلق تصور می شد و در نتیجه ، هیئت حاکمه از تعقیب و تفتیش و باز خواست ، مصون می ماند تا آن که اصل حاکمیت و تفوق قانون در حقوق اداری نیز رسوخ و نفوذ کرد و از این رهگذر مراقبت و نظارت در اعمال و اقدامات اعمال دولت از حیث ارتباط با حقوق اشخاص خصوصی و نیز در جهت اجراء صحیح قانون و منع تجاوز از صلاحیت و نقض قانون یا سوء استفاده از قدرت و … ضروری تشخیص شد و این نظارت از سه طریق اداری و سیاسی و قضائی ، عملی است …

واکاوی مفهوم مصلحت عمومی در حقوق اداری
16 بهمن 1395
بدون دیدگاه

واکاوی مفهوم مصلحت عمومی در حقوق اداری

مفهوم منفعت عمومی در حقوق عمومی، چالش‌برانگیز و اختلافی است. منفعت عمومی از منظر سودانگاران تأمین بیشترین تساوی برای حداکثر افراد جامعه می‌باشد.

حقوق اداری
24 مهر 1395
بدون دیدگاه

حقوق اداری

حقوق اداری     حقوق اداری به‌عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه‌ قواعد حقوقی اطلاق می‌شود که حقوق و تکالیف سازمانهای اداری دولت، خصوصاً سازمانهای اجرائی آن و روابط آنها با مردم را تعیین می‌کند.  حقوق اداری ناظر بر برخی از فعالیتهای سازمانهای اداری است و شامل فعالیتهای سیاسی، قضائی، قانون‌گذاری سازمانها نخواهد…..