برچسب: حقوق اتباع
تاریخچه تابعیت در ایران، از پیدایش تاکنون
24 مهر 1395
بدون دیدگاه

تاریخچه تابعیت در ایران، از پیدایش تاکنون

تاریخچه تابعیت در ایران، از پیدایش تاکنون     تابعیت، اصطلاح حقوقی است که از یک‌صد و پنجاه سال پیش در زبان فارسی استفاده می‌شود. معادل آن در زبان فرانسه ناسیونالیته، مشتق از ناسیون به معنای ملت است و در عربی به آن تجنس گفته می‌شود. در مورد تابعیت، باید سوابق پیش از انقلاب مشروطیت…..