برچسب: حقوقی و فنی
زندانهای ایران برمبنای اقدامات تأمینی و تربیتی و صیانت از حقوق شهروندی فعالیت می‌کنند
5 مهر 1395
بدون دیدگاه

زندانهای ایران برمبنای اقدامات تأمینی و تربیتی و صیانت از حقوق شهروندی فعالیت می‌کنند

زندانهای ایران برمبنای اقدامات تأمینی و تربیتی و صیانت از حقوق شهروندی فعالیت می‌کنند علی‌اصغر جهانگیر که برای بازدید از سیستم قضایی و زندانبانی آلمان به این کشور سفرکرده است دراین دیدار گفت: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ایران نیز با رویکرد شهروندمداری علاوه بر اجرای مجازات حبس نقش تأمینی و تربیتی را…..