برچسب: حقوقدانان جهان
آشنایی با مشاهیر قضات و حقوقدانان جهان
16 آبان 1395
بدون دیدگاه

آشنایی با مشاهیر قضات و حقوقدانان جهان

آشنایی با مشاهیر قضات و حقوقدانان جهان قسمت دوم در این ستون شرح‌حال تعدادی از وکلا و حقوقدانان برجسته جهان که نامشان در فهرست مشاهیر حقوقدانان به ثبت رسیده است را مرور می‌کنیم. هر یک از این حقوقدانان در سمتهایی که در عرضه وکالت و قضاوت بر عهده داشته‌اند، منشأ خدمات بزرگی بوده‌اند. تعدادی از…..

آشنایی با مشاهیر قضات و حقوقدانان جهان
15 آبان 1395
بدون دیدگاه

آشنایی با مشاهیر قضات و حقوقدانان جهان

آشنایی با مشاهیر قضات و حقوقدانان جهان قسمت ۱   در این ستون شرح‌حال تعدادی از وکلا و حقوقدانان برجسته جهان که نامشان در فهرست مشاهیر حقوقدانان به ثبت رسیده است را مرور می‌کنیم. هر یک از این حقوقدانان در سمتهایی که در عرضه وکالت و قضاوت بر عهده داشته‌اند، منشأ خدمات بزرگی بوده‌اند. تعدادی…..