برچسب: حفظ حرمت حریم
چشمش را کور نکنیم (۲)
۲۰ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
حواسمان باشد

چشمش را کور نکنیم (۲)

قبلا در يادداشتي با همين عنوان از لزوم پاسداشت پارسي گفتيم و اکنون نيز بهانه اي دست داد تا در همين باب گفت و گويي داشته باشيم: حفظ حرمت حريم هر حرمي _ بگذريم از اين که اين جمله چهار واژه اي فقط يک حرف پارسي دارد_ مي‌طلبد که بيگانه را به درون آن راه ندهيم مگر آنکه آن را خودي سازيم در مورد هر زبان و لغتي هم حکم همين است؛