برچسب: حفاظت از داده ها
حق بر فراموش شدن و چالش های پیش روی آن
15 آبان 1395
بدون دیدگاه

حق بر فراموش شدن و چالش های پیش روی آن

حق بر فراموش شدن و چالش های پیش روی آن نویسندگان: رضا اسلامی؛ فریناز فیضی چکیده مقاله حاضر نخست به مسأله اهمیت و تأثیر مثبت اینترنت در زندگی بشر امروز می‌پردازد و درعین‌حال تهدیدهایی که درنتیجه حذف نشدن داده‌های شخصی کاربران در این محیط می‌تواند متوجه آنها باشد را موردبررسی قرار می‌دهد. این مقاله سپس…..