برچسب: حضانت
نفقه کودک بر عهده چه کسی است؟
26 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

نفقه کودک بر عهده چه کسی است؟

طبق ماده ۱۱۹۰ قانون مدنی، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه، این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا اینکه حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد، پرداخت نفقه فرزند که به طور عمده شامل مسکن، لباس، خوراک و نیازهای درمانی است، به عهده پدر است که در صورت خودداری از…..

پرسش و پاسخ حقوقی
18 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

پرسش و پاسخ حقوقی

مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد …

پرسش و پاسخ حقوقی
12 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

پرسش و پاسخ حقوقی

در صورت قطعی شدن محکومیت مالی علیه ارگان دولتی آیا امکان اجرای فوری حکم ممکن است؟…

آسیب‌شناسی فقهی قوانین حضانت
30 فروردین 1396
بدون دیدگاه

آسیب‌شناسی فقهی قوانین حضانت

یکی از مهم‌ترین مسایل و مباحث مربوط به حقوق خانواده، مسأله نگهداری و تربیت اطفال و اداره امور مالی و معنوی آنان است…

حضانت
30 فروردین 1396
بدون دیدگاه

حضانت

یکی از مهمترین اهداف حقوق خانواده تقویت نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست و حفظ و بقای آن و نیز حمایت از مادران و فرزندان است …

بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه
29 فروردین 1396
بدون دیدگاه

بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا ۲ سال و برای دختر تا ۷ سال شایسته تر است…