برچسب: حسن پیرنیا
گذری بر زندگینامه حسن پیرنیا (مشیرالدوله‌)
۱۸ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

گذری بر زندگینامه حسن پیرنیا (مشیرالدوله‌)

گذری بر زندگینامه حسن پیرنیا (مشیرالدوله‌) حسن پیرنیا، ملقب به مشیرالدوله‌، بانی و مؤسس آموزش عالی حقوق در ایران بود. او با راه‌اندازی مدرسه عالی علوم سیاسی و بعدها، تبدیل آن به مدرسه عالی حقوق، این امر را محقق کرد. پیرنیا، نخستین رئیس این تشکیلات علمی‌بود و تلاشهای بسیاری برای گشایش و شکل‌گیری نظام علمی…..

حسن پیرنیا 

۱۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حسن پیرنیا 


نویسنده، سیاستمدار، دولتمرد و حقوقدان 
میرزاحسن‌خان مشیرالدوله از معاریف رجال پس از مشروطه به حساب می‌آید چنان‌که گفته اند بعد از استقرار مشروطه در ایران سه شخصیت ممتاز پدید آمدند که با حسن قبول مردم مواجه شدند یکی مستوفی‌الممالک دیگری سیدحسن مدرس و سومی همین مشیرالدوله بود…