برچسب: حساسیت بالا دزدگیر
سلب آسایش با دزدگیر!
16 شهریور 1395
بدون دیدگاه

سلب آسایش با دزدگیر!

سلب آسایش با دزدگیر!     یکی از آزاردهنده‌ترین آلودگیهایی که سبب سلب آسایش و آرامش مردم در شهرها می‌شود، آلودگی صوتی است. هرچند برخی از علل و منابع این آلودگی غیرقابل‌احتراز و جلوگیری است و به عبارتی گریزناپذیر است، اما برخی را خود به وجود می‌آوریم، درحالی‌که ضرورتی ندارد و صرفاً به سبب عادت…..