برچسب: حذف و اضافه
مهلت انتخاب واحد برای دانشجویان پیام نور تمدید شد
23 مهر 1395
بدون دیدگاه

مهلت انتخاب واحد برای دانشجویان پیام نور تمدید شد

امکان ثبت نام در سامانه گلستان مهلت انتخاب واحد برای دانشجویان پیام نور تمدید شد   مهلت انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه پیام نور تا 25 مهرماه تمدید شد. تمام دانشجویان می توانند در مهلت مقرر با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir نسبت به انتخاب واحد و حذف و…..