برچسب: حجر
مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف
24 فروردین 1396
بدون دیدگاه

مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف

می دانیم که زنده بودن و اهلیت داشتن از شرایط اساسی انعقاد یا نفوذ هر قرارداد است. زیرا, مردگان نه شخصیت حقوقی دارند نه توان اراده کردنو محجوران نیز یا صلاحیت تصمیم گرفتن را به دلیل سلب قوه ادراک از دست داده اند, یا حمایت از آنان ایجاب می کند که تصمیماتشان نفوذ حقوقی نیابد. ولی, همین که عقد واقع می شود, آثار آن به گذشته میپیوندد و از گزند انقلاب وضع روانی و جسمی عاقدان مصون می ماند…

تحلیل فقهی- حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی
7 اسفند 1395
بدون دیدگاه

تحلیل فقهی- حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی

با این‌که قانون امور حسبی، قدمتی بیش از 70 سال دارد و انتظار می‌رفت که شرحهای مناسب کمی و کیفی پیرامون آن نوشته شود، اما این‌گونه نبوده و در مقایسه با قوانین دیگر، می‌توان ضعف ادبیات حقوقی را در این زمینه به‌روشنی دریافت…

معاملات سفیه باطل است، یا معاملات سفهی؟
3 آذر 1395
بدون دیدگاه

معاملات سفیه باطل است، یا معاملات سفهی؟

مشهور از فقیهان بطلان معامله سفهی را مفروغ‌عنه دانسته حتی آن را به‌صورت یک قاعده فقهی قلمداد کرده و در بسیاری از موارد با استناد به این قاعده حکم به بطلان نموده‌اند…

تأملی در قاعده‌انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تأکید بر آیه ممنوعیت أکل مال به باطل
25 مهر 1395
بدون دیدگاه

تأملی در قاعده‌انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تأکید بر آیه ممنوعیت أکل مال به باطل

تأملی در قاعده‌انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تأکید بر آیه ممنوعیت أکل مال به باطل     نویسندگان: مریم صباغی ندوشن، محمدحسن حائری چکیده مشهور از فقیهان بطلان معامله سفهی را مفروغ عنه دانسته حتی آن را به‌صورت یک قاعده فقهی قلمداد کرده و در بسیاری از موارد با استناد به این قاعده حکم به…..

ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت وامانت توسط ولی قهری

30 مرداد 1395
بدون دیدگاه

ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت وامانت توسط ولی قهری پدر و جد پدری ولی قهری کودک محسوب می‌شوند و اختیارات زیادی در خصوص اداره امور او دارند و باوجود هر یک از آن دو، دیگر نوبت به تعیین قیم یا وصی نمی‌رسد.
اهمیت نهاد خانواده موجب شده است که قانون،‌ حضور پررنگی در آن داشته باشد. بایدها و نبایدهای زیادی برای اداره کانون خانواده در قوانین وجود دارد که عموم مردم با بسیاری از آنها آشنا نیستند…