برچسب: جوایز تحصیلی
۱۵ مرداد آخرین مهلت 
ارسال مدارک برای دریافت جوایز تحصیلی

۳۰ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

۱۵ مرداد آخرین مهلت 
ارسال مدارک برای دریافت جوایز تحصیلی


دانشجویان استعدادهای برتر دانشگاههای کشور برای دریافت جوایز تحصیلی تا ۱۵ مردادماه مهلت دارند مدارک خود را به بنیاد ملی نخبگان ارسال کنند.

بنیاد ملی نخبگان برای حمایت از استعدادهای برتر دانشگاههای کشور هر ساله جوایز تحصیلی مختلفی به نفرات منتخب متقاضیان استفاده از این تسهیلات اعطا می‌کند…