برچسب: جهان مانند رباط خراب
جهان رباط خرابی است
۱۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جهان رباط خرابی است

فکر می‌کنید چرا جهان را به لقب رباط خراب می‌شناسند، جهانی که پیوسته رو در آبادی می‌داشته است چرا باید همچنان به صفت خرابی موصوف باشد…