برچسب: جهاني‌شدن جرم
آثار جهانی‌شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران
14 شهریور 1395
بدون دیدگاه

آثار جهانی‌شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران

آثار جهانی‌شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران نویسندگان: احمد احمدی؛ محسن رضایی چکیده جهانی‌شدن جرم، قواعد و اصول، صلاحیت و نهادهای دادرسی کیفری را با تغییر و تعدیلهایی مواجه کرده است. نظام حقوق کیفری ایران تحت تأثیر جهانی‌شدن جرم، اقدامهایی در گستره‌ی حقوق کیفری ماهوی شامل جرم انگاریهای گسترده و پیش‌بینی تدابیر و…..