برچسب: جنسیت
تغییر جنسیّت از منظر فقهی و حقوق (قسمت  دوم و پایانی)
18 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

تغییر جنسیّت از منظر فقهی و حقوق (قسمت  دوم و پایانی)

امروزه بررسی مسأله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیّت است. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری در فراروی ما گشوده شده است و در نتیجه آن، ده ها موضوع جدید ایجاد شده، که نیاز است در فقه و حقوق، برای آن ها جواب هایی بیان گردد…

پژوهش میدانی تأثیر جنسیت زن در تعیین مجازات کیفری مطالعه موردی دادگاههای کیفری مشهد 1392
21 آذر 1395
بدون دیدگاه

پژوهش میدانی تأثیر جنسیت زن در تعیین مجازات کیفری مطالعه موردی دادگاههای کیفری مشهد 1392

حقوق کیفری اصولاً حقوقی غیرشخصی است، یعنی همه افراد و تابعان آن را شامل می‌شود و این حقوق برایشان یکسان است؛ اما حمایت از جنسیت زن، به‌دلیل تفاوت در ساختار طبیعی آفرینش او در حکم استثنا بر این اصل، در اغلب نظامهای کیفری کشورها پذیرفته شده است…

حضانت و حقوق مالی و غیرمالی فرزند
18 آبان 1395
بدون دیدگاه

حضانت و حقوق مالی و غیرمالی فرزند

حضانت و حقوق مالی و غیرمالی فرزند اگرچه حضانت، هم حق است و هم تکلیف، اما این حق یا تکلیف قانونی «مطلق» نیست. به‌صراحت ماده 1173 اصلاحى قانون مدنی «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقى پدر یا مادرى که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانى و یا تربیت اخلاق طفل در معرض…..

جنسیت و حقوق زنان از منظر ملل متحد
14 شهریور 1395
بدون دیدگاه

جنسیت و حقوق زنان از منظر ملل متحد

جنسیت و حقوق زنان از منظر ملل متحد دنیای حقوق: مفهوم «برابری» به‌عنوان مبنای حقوق بشر زنان در اسناد بین‌المللی و رویه نهادهای بین‌المللی موردتوجه است. نکته قابل‌توجه این است که مفهوم «برابری» به‌عنوان یک مفهوم باز، ناظر بر منع هرگونه «محدودیت»، «تبعیض»، «انحصار» و «تمایز» است. مفهوم «برابری» به لحاظ ماهوی، دربرگیرنده چهار بعد…..

نقش جنسیت مؤنث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی
19 تیر 1395
بدون دیدگاه

نقش جنسیت مؤنث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی

نقش جنسیت مؤنث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی نویسندگان: سید حسین حسینی؛ صادق صفری چکیده بر اساس یافته‌های جرم‌شناسی در فرایند فعلیت یافتن قصد مجرمانه، عوامل مختلفی نقش ایفا می‌کنند. ویژگی‌های خاص زیستی، روانی و اجتماعی بزه‌دیدگان به‌عنوان یکی از این عوامل، همواره در محاسبات مجرمان برای ارتکاب جرم و شکل‌گیری وضعیت‌های پیش‌جنایی…..