برچسب: جمعیت هلال احمر
ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 37158/230 /د مورخ 17/12/1392
10 آبان 1395
بدون دیدگاه

ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 37158/230 /د مورخ 17/12/1392

رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 37158/230 /د مورخ 17/12/1392 دادنامه : 119 تاریخ : 18/7/95 در خصوص شکایت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 37158/230/د مورخ 17/12/92…..