برچسب: جلسه دادگاه
قاضی کیست؟ 
کار قاضی چیست؟

۲ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قاضی کیست؟ 
کار قاضی چیست؟


کار قاضی مبتنی بر علم قضاوت است. قاضی کسی است که به تنهایی یا به‌عنوان عضوی از هیئت قضات، مدیریت یا ریاست دادگاه را بر عهده دارد و به قضاوت می‌پردازد.
قاضی از قوانین در دادگاههای مختلف استفاده کرده و بر روند قانونی دادگاه نظارت دارد…