برچسب: جرم شناسی
انسان شناسی جرم شناختی و تحلیل مفهومی برچسب جرم در رویکرد پسااستعماری، کانیبالیسم و نژادی کردن جرم
۳ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

انسان شناسی جرم شناختی و تحلیل مفهومی برچسب جرم در رویکرد پسااستعماری، کانیبالیسم و نژادی کردن جرم

نویسنده: علیرضا حسن زاده چکیده رشد و تکامل جرم شناسی با شکل گیری رویکرد عقلانی در این حوزه و دوری از تفکرات قالبی و برچسبهای قوم‌مدارانه و نژادی همراه بوده است. انسان‌شناسی پسااستعماری از جمله در شاخه‌هایی چون انسان‌شناسی جرم‌شناختی و انسان‌شناسی قانونی و حقوقی، نگاهی انتقادی به مفاهیمی دارد که بر پایه قضاوتهای قوم…..

تفرید فرآیند کیفری پیش از صدور حکم
۲ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تفرید فرآیند کیفری پیش از صدور حکم

نویسندگان: محمدعلی مهدوی ثابت، محمد کیانی،‌ زهرا سلیمان‌آبادی چکیده گسترش قلمرو اصل تفرید تصمیم به تمامی مراحل دادرسی کیفری بالاخص مرحله تحقیقات مقدماتی، یکی از مهمترین دستاوردهای جرم‌شناسی نوین و یکی از مبانی تغییر نگرش قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید بوده است. حتی می‌توان گفت که پذیرش اصل مقتضی بودن تعقیب و سیستم…..

عوامل جرم -آستانه بزهکاری
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

عوامل جرم -آستانه بزهکاری

امید دوست بین-حقوقدان در جرم شناسی نوین آستانه بزهکاری، معیاری است برای باز شناسی رفتارهای گوار از رفتارهای ناگوار. همانطور که میدانیم در بررسی چگونگی و چرایی ارتکاب کجروی با دودسته عوامل روبرو هستیم: 1-عوامل ایجابی 2-عوامل سلبی در گروه اول یعنی عوامل ایجابی همه محققین جرم شناسی بدنبال انواع عوامل جرم زا از قبیل:…..

روش های درمان و اصلاح بزهکاران
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

روش های درمان و اصلاح بزهکاران

بزهکار یعنی کسی که مرتکب جرم و بزه گردیده است.برای اینکه فردی مرتکب جرم گردد نیاز به عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و….مختلفی است که فرد را به سمت و سوی انجام بزه سوق دهد…

مروری بر جرمشناسی ترفندهای مجرمانه برای فریب پزشکی قانونی
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مروری بر جرمشناسی ترفندهای مجرمانه برای فریب پزشکی قانونی

پرداخت دیه در مواردی باعث شده برخی افراد به فکر فریب پزشکی قانونی که میزان و نوع صدمات و آسیب‌دیدگی را مشخص می‌کند، بیفتند.برخی افراد، آنقدر در این زمینه پیش رفته‌اند که گاهی با ایجاد صدمات در بدن خود یا دیگران با ادعای آسیب دیدن در یک نزاع یا حادثه خاص به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند…

حقوق حیوانات در سنجه جرم‌شناسی انتقادی گونه‌های حیوانی
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

حقوق حیوانات در سنجه جرم‌شناسی انتقادی گونه‌های حیوانی

در سالهای اخیر نوع نگاه به حیوانات و حقوق آنها با تحولاتی همراه بوده است. از یک‌سو، دیدگاههای اخلاقی و فلسفی به حیوانات تغییر کرده و از سوی دیگر، فعالیت سازمانهای مردم‌نهاد در گسترش حقوق حیوانات در ابعاد داخلی و خارجی نقش مؤثری داشته است …

پیشگیری از جرایم جنسی
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پیشگیری از جرایم جنسی

کتاب حاضر با عنوان «پیشگیری از جرایم جنسی» به رشته تحریر درآمده است. در این اثر نگارنده با رویکردی غیر قهرآمیز، به ارائه تدابیر و اقدامات پیشگیرانه از جرایم جنسی پرداخته است …

معاونت خاموش
۲۶ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

معاونت خاموش

پیش از ورود به بحث لازم می دانم مقصود خویش از اصطلاح معاونت خاموش را توضیح دهم. این نوع از معاونت را از آن جهت خاموش نامیدم که اولا در قوانین جزایی ما در خصوص جرم انگاری و مجازات آن سکوت شده است و ثانیا اشخاصی که مرتکب آن می شوند از عمل خویش نا آگاهند و به طور ناخواسته مرتکب آن می شوند. معاونت در لغت به معنای مساعدت، هم یاری و کمک و از مفاهیم مثبت در ادبیات ماست. لکن در قلمرو حقوق جزا و جرم شناسی بحث معاونت از آن معنای خوب و مثبت فاصله گرفته و در معنای کیفری و منفی داخل می شود، در واقع در حقوق جزا معاونت در جرم که عملی ناپسند است مد نظر می باشد…

پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی
۲۶ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی

پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی   دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی   مقدمه مطالعات و یافته های تحقیقات در قلمرو تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که جوامع بشری برای مقابله با جرم عمدتا از مجازات ، آن هم از انواع شدید آن ، استفاده می کرده اند (( یعنی پیشگیری کیفری ))…..

خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار
۲۶ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار

تکرار جرم درحقوق کیفری حالت بزهکاری است که باوجود داشتن پیشینه کیفری یعنی یک یا چند محکومیت قطعی درتعریف قانونی تکرار جرم امری اساسی است بدین توضیح که اگر بزهکاری مرتکب حتی ۵۰ جرم یکی پس ازدیگری شده ولی مورد پیگیری کیفری قرارنگرفته وبطور قطعی به یک مجازات محکوم نشده باشد این بزهکار ازنظر قانونی درحالت تکرار جرم نیست این حالت درحقوق جزا تعدد جرم نام دارد تکرارجرم البته بشرط آنکه تمامی شرائط قانونی نیز جمع باشد ازموارد تشدید کیفر است…