برچسب: جرم شناسی پیشگیرانه
درآمدی بر جرم‌شناسی پیشگیرانه در حقوق ایران و ارتباط آن  با شیوه‌های اجرایی امربه‌معروف و نهی از منکر
8 آبان 1395
بدون دیدگاه

درآمدی بر جرم‌شناسی پیشگیرانه در حقوق ایران و ارتباط آن با شیوه‌های اجرایی امربه‌معروف و نهی از منکر

درآمدی بر جرم‌شناسی پیشگیرانه در حقوق ایران و ارتباط آن  با شیوه‌های اجرایی امربه‌معروف و نهی از منکر   دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس سال دفاع 1395 مقطع: کارشناسی ارشد استاد راهنما: عباس بابائی خانه سر دانشجو: عماد ابوالقاسمی چکیده: امربه‌معروف و نهی از منکر شرعاً و عقلا از مهم‌ترین واجبات و اساسی است…..