برچسب: جرم انگاری
مختصری بر جامعه شناسی جنایی
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مختصری بر جامعه شناسی جنایی

هنجار و ناهنجاری دو واژه‌ای است که در علوم اجتماعی نقش بی بدیلی بازی می‌کنند. از همین رو یکی از دغدغه های اندیشمندان جوامع بشری طراحی ومهندسی مدینه فاضله ایی است که ساکنان آن بتوانند در آسایش و آرامش نسبی زندگی کنند و از رفتارهای هنجارمند برخوردار باشند و لذا بر این مبنا سعی می‌نمایند…..

روش‌های پیگیری چک پرداخت نشدنی (قسمت دوم و پایانی)
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

روش‌های پیگیری چک پرداخت نشدنی (قسمت دوم و پایانی)

در قسمت اول گفتیم: چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه (در اینجا منظور بانک)دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.اما در هر صورت برای صدور آن باید شرایطی که از نظر قانونی لازم است، رعایت شود والا با ضمانت اجرای قانونی مواجه می شویم….

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 48)
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 48)

ه نظر می‌رسد مقصود از منابع معتبر، ادله اصلی استباط احکام شرع یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل است و رجوع به این منابع برای استخراج احکام شرع مختص مجتهد است و قضاتی که مجتهد باشند، باید با این منابع حکم شرع را استخراج کنند…

بررسی پول‌شویی در فقه و حقوق موضوعه (قسمت 1)
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بررسی پول‌شویی در فقه و حقوق موضوعه (قسمت 1)

پول‌شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرایم سازمان‌یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان‌باری در سطح بین‌المللی و داخلی در زمینه‌های اجتماعی …

مجازات خرید مالی که متعلق به فروشنده نیست
۳۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مجازات خرید مالی که متعلق به فروشنده نیست

بی‌شک می‌توان یکی از بیش‌ترین و پرکاربرترین اعمال حقوقی را که ما در هر لحظه ممکن است آن را انجام دهیم، فارغ از جنسیت، سن و سال و سواد و بدون توجه به نوع و نام آن عمل و یا آثار آن، خریدوفروش دانست؛…

مقایسه جرایم محاربه و تروریسم در حقوق کیفری ایران و فرانسه
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مقایسه جرایم محاربه و تروریسم در حقوق کیفری ایران و فرانسه

ررسی محاربه و تروریسم به همراه تحولات و رکن قانونی آن‌ها، زمینه لازم را جهت مقایسه این دو عنوان مجرمانه فراهم می‌سازد، مقایسه‌ای که با مشخص نمودن وجوه افتراق و اشتراک این دو عنوان، می‌تواند روش اتخاذ شده این دو کشور را نیز نسبت به مقابله با اعمالی که ایجاد رعب و وحشت عمومی را هدف اصلی خود قرار داده‌اند مورد مقایسه و ارزیابی قرار می‌دهد…