برچسب: جرم انگاری آسیب رسانی به محیط زیست
جایگاه قاعده لاضرر در جرایم  زیست محیطی
۱۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جایگاه قاعده لاضرر در جرایم زیست محیطی

هدف اصلی از حفاظت محیط‌زیست در منابع اسلامی و اسناد بشر دوستانه، پرهیز از آسیب‌رساندن به عناصر طبیعی است. محیط‌زیست موهبتی است الهی که استفاده مفید و صیانت از آن می‌تواند اثرات رو به رشدی در زندگی انسان و ارتقا کرامت انسانی داشته باشد…