برچسب: جرایم اینترنتی
پرسه زنی در فضای مجازی «Syber stalker»
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پرسه زنی در فضای مجازی «Syber stalker»

اینترنت عرصه‌ای بکر و مستعد برای بروز تمامی انواع بزهکاران جدید و منحصربه‌فرد است که تحت عنوان پرسه زنان فضای مجازی خوانده می‌شود…

انواع جرایم اینترنتی
۱۰ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

انواع جرایم اینترنتی

انواع جرایم اینترنتی در سراسر جهان میلیاردها دستگاه انواع رایانه فعالیت می‌کنند و تعداد قابل‌توجهی از آنها با تارگاه جهانی وب در ارتباط هستند. این موضوع از یک‌سو جنبه‌های تأثیرگذار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دارد و از سوی دیگر بستر ورود تبهکاران دیجیتالی را هموار می‌کند. یکی از زیرساختهای ضروری موردنیاز در کنار توسعه…..