برچسب: جرایم نژاد پرستانه
افزایش چشمگیر جرایم نژادپرستانه و بیگانه ستیزانه در آلمان
10 آبان 1395
بدون دیدگاه

افزایش چشمگیر جرایم نژادپرستانه و بیگانه ستیزانه در آلمان

افزایش چشمگیر جرایم نژادپرستانه و بیگانه ستیزانه در آلمان یک روزنامه آلمانی با استناد به یک گزارش و بررسی 323 صفحه‌ای از افزایش چشمگیر جرایم نژادپرستانه و بیگانه ستیزانه در آلمان خبر داد. به نقل از روزنامه آلمانی «دی ولت»، در دولت آلمان نگرانیها به دلیل افزایش روزافزون جرایمی مانند سرقت و جرایمی باانگیزه‌های نژادپرستانه…..