برچسب: جرایم زیست محیطی
نقد سیاست کیفری ایران در قبال جرایم زیست‌محیطی
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نقد سیاست کیفری ایران در قبال جرایم زیست‌محیطی

امروزه یکی از دغدغه‌های اساسی جامعه جهانی بحث حفاظت از محیط‌زیست است، به گونه‌ای که سازمان ملل متحد یکی از هفت مؤلفه امنیت انسانی را امنیت زیست‌محیطی قلمداد کرده است …

جایگاه قاعده لاضرر در جرایم  زیست محیطی
۱۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جایگاه قاعده لاضرر در جرایم زیست محیطی

هدف اصلی از حفاظت محیط‌زیست در منابع اسلامی و اسناد بشر دوستانه، پرهیز از آسیب‌رساندن به عناصر طبیعی است. محیط‌زیست موهبتی است الهی که استفاده مفید و صیانت از آن می‌تواند اثرات رو به رشدی در زندگی انسان و ارتقا کرامت انسانی داشته باشد…