برچسب: جراح زیبایی
پایانی بر رابطه با پزشک زیبایی

۱۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پایانی بر رابطه با پزشک زیبایی
نیمه‌های شب در خانه ویلایی خانواده‌ای ثروتمند، مردی که به رابطه پنهانی همسر جوانش با یک پزشک زیبایی ظنین شده بود بر بالین همسر خفته‌اش رفت تا او را به قتل برساند.
این مرد که از مدتها قبل توطئه کشتن زنش را طراحی کرده بود، برای گمراه کردن پلیس ابتدا دستهایش را با دستکش پلاستیکی پوشاند تا اثرانگشتی از خود باقی نگذارد. بعد هم کاردی از آشپزخانه برداشت و بر بالین همسرش که رسید، با ضرباتی او را در بسترش به قتل رساند، بعد هم ملحفه‌ای روی جسد خون‌آلود کشید….