برچسب: جرائم
میانجیگری سازوکاری غیررسمی درکاهش بارقضا
11 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

میانجیگری سازوکاری غیررسمی درکاهش بارقضا

با روند رو به رشد مجرمین و کثرت جمعیت زندانیان در زندان ها و تاثیرات و آثار منفی آن همچون هزینه های گزاف مالی و معنوی نگهداری این افراد درزندانها و تاثیرات بسیار سوء بر جای مانده بر خانواده زندانیان باید در فکر و اندیشه کاهش تورم کیفری برآمد و راهکارهای مناسبی را در این زمینه جستجو کرد …

جرائم ناشی از رفاه اقتصادی THE Criminality of affluence
23 دی 1395
بدون دیدگاه

جرائم ناشی از رفاه اقتصادی THE Criminality of affluence

لامبر کتوله ( ۲ ) منجم و جامعه شناس بلژیکی در سال ۱۸۳۵ « نظریه بودجه جزائی » را اعلام داشت . چندین سال مطالعه آمارهای مختلف او را معتقد ساخته بود که در تمام کشورها هر ساله مقدار تقریبا معینی جنایت ، سرقت و جرائم دیگر بوقوع می پیوندد و باین نتیجه رسیده بود که جنابت ما بازاء لایتغیری است که بشر در قبال زندگی اجتماعی باید بپردازد. آمار ، که در آن ایام بصورت یک علم مستقل شناخته میشد ، برای رد این نظریه قیام کرد…

مجازات شرکت در قتل
10 شهریور 1395
بدون دیدگاه

مجازات شرکت در قتل

مجازات شرکت در قتل نویسندگان: عباسعلی فراهتی، مهدی متین چکیده در نهاد کیفری اسلام، برای هر جرمی کیفری نهاده شده که بر اصل برقراری تناسب میان کیفر و جرم مبتنی شده است. قتل به‌عنوان یکی از جرائم مستوجب قصاص، گاه توسط یک نفر و گاهی نیز به‌صورت گروهی انجام می‌شود. صرف‌نظر از حکم قصاص یا…..

نکاتی چند از حقوق جزا
2 شهریور 1395
بدون دیدگاه

نکاتی چند از حقوق جزا

نکاتی چند از حقوق جزا (قسمت اول) نکته 1: در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط به این مباحث رفتار می‌شود. نکته 2: تنها شرط قانونی برای تحقق اکراه غیر قابل تحمل بودن آن می‌باشد. در تعیین غیر قابل تحمل بودن یا نبودن هم از معیار شخصی استفاده می‌شود هم از معیار نوعی؛…..