برچسب: جرائم اقتصادی
نکاتی چند از حقوق جزا
۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکاتی چند از حقوق جزا

دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق اجرای مجازات نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق اجرای مجازات نماید…

طبق بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی 92 ، صدور حکم و اجرای مجازات در جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعویق و تعلیق نیست.
۱۷ خرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

طبق بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی 92 ، صدور حکم و اجرای مجازات در جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعویق و تعلیق نیست.

شماره پرونده ۱۵۸۰ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳             نظریه شماره ۲۲۹۱/۹۳/۷ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۳ سؤال در قانون جدید مجازات اسلامی آثار خاصی برای جرائم اقتصادی بار شده است؛ از  جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از ده میلیون تومان بند ج ماده۴۷، در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده است و تنها مصادیقی از…..