برچسب: جذب نیروی انسانی
سرعت خدمات‌رسانی به مردم با سامانه الکترونیکی اسناد
15 شهریور 1395
بدون دیدگاه

سرعت خدمات‌رسانی به مردم با سامانه الکترونیکی اسناد

سرعت خدمات‌رسانی به مردم با سامانه الکترونیکی اسناد     بروکراسیهای سنتی در ادارات هم باعث افزایش تردد مردم در سطح شهرها و هزینه‌های جانبی آن مانند ترافیک و از دست رفتن وقت می‌شود و هم افزایش میزان ارتباط بین مردم و کارمندان ممکن است منافذی برای بروز فساد ایجاد کند که ایجاد سامانه‌های الکترونیکی…..