برچسب: جذب موقوفات علمی
ایجاد بنیاد خیریه در دانشگاه ها  راهکاری مناسب برای جذب موقوفات علمی
24 مهر 1395
بدون دیدگاه

ایجاد بنیاد خیریه در دانشگاه ها راهکاری مناسب برای جذب موقوفات علمی

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان مطرح کرد: ایجاد بنیاد خیریه در دانشگاه ها  راهکاری مناسب برای جذب موقوفات علمی     دکتر سید محمود مدرس هاشمی با اشاره به این‌که توسعه اقتصادی کشور و تولید ثروت در جامعه تنها در سایه توسعه علمی و فناوری به دست خواهد آمد، گفت: این در حالی است که فرهنگ…..