برچسب: جامعه بین المللی
حقوق خواهان و خوانده از منظر حقوق بشر، ‌با تأکید خاص بر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

حقوق خواهان و خوانده از منظر حقوق بشر، ‌با تأکید خاص بر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر

نویسندگان: مسعود راعی دهقی، کاوه موسوی چکیده حقوق بشر به مجموعه امتیازاتی اطلاق میشود که برای انسان، فارغ از هر نوع تبعیض، شناسایی شده است. ضرورت حمایت عام و خاص از بشر، نیازمند تلاش گسترده جامعه بین‌المللی، دولتها و نیز نهادهای غیردولتی است. حمایت عام، ناظر بر همه افراد بوده، در حالیکه حمایت خاص، صرفاً…..

وحدت مسئولیت (قراردادی و غیرقراردادی) بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

وحدت مسئولیت (قراردادی و غیرقراردادی) بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات

نظامهای حقوقی داخلی ، مسئولیت مدنی را عمدتاً به دو نظام مسئولیت ممتایز، یکی مسئولیت قراردادی و دیگری مسئولیت خارج از قرار داد تقسیم کرده اند. مسئولیت قراردادی در نتیجه قراردادی در نتیجه عدم اجرای تعهد ناشی از قرارداد به وجود می آید و نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی است مسئولیت خارج از قرارداد یا قهری در جایی اینجاد می شود که بین طرفین دعوی رابطه قراردادی وجود نداشته و ریشه مسئولیت تخلف از تکالیف عمومی قانونی است…

ضمانت اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری چیست؟
۲۰ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ضمانت اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری چیست؟

در کنار شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیوان بین‌المللی دادگستری از مهم‌ترین حافظان صلح، امنیت و همکاری بین دولتهاست. رجوع به دیوان، یکی از بهترین روش‌های حل‌وفصل اختلافات بوده و احکام آن برای دولتها الزام‌آور است…