برچسب: ثمن شناور
ثمن شناور در فقه و قانون تجارت
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ثمن شناور در فقه و قانون تجارت

امروزه و با گستردگی حمل‌ونقل و ارتباطات، دنیا به سمت تعامل، گام برداشته و همکاریها در سطح تولیدات ملی و فراملی بسیار بیشتر از گذشته شده است…