برچسب: ثبت اسناد و املاک
نگاهی به ماده 101 قانون شهرداریها
13 آذر 1395
بدون دیدگاه

نگاهی به ماده 101 قانون شهرداریها

نگاهی به ماده 101 قانون شهرداریها   ماده 101 قانون شهرداریها دربردارنده ضوابط مرتبط با نحوه تفکیک اراضی است که اخیراً اصلاحیه این ماده‌قانونی تصویب و ابلاغ گردیده است. اما به جهت اینکه متن ماده اصلاحیه با مفاد ماده قبل از اصلاح دارای تفاوتهایی است ازاین‌رو تفاوتهای ماده 101 شهرداری و اصلاحی آن مورد بررسی…..

بررسی جرم معامله معارض
7 مهر 1395
بدون دیدگاه

بررسی جرم معامله معارض

بررسی جرم معامله معارض بر اساس تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی بیان می‌کنند، معاملات معارض عبارت‌اند از این‌که اگر مال مورد معامله با کسی مجدداً با شخص ثالث مورد معامله قرار گیرد؛ به‌طوری‌که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است. [1] عنصر قانونی بزه معامله معارض ماده ۱۱۷ قانون ثبت‌اسناد و…..

چنانچه خواسته خواهان الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار شهرداری باشد، دادگاه باید براساس خواسته خواهان نسبت به اخذ پایان کار و تفکیک نیز مبادرت به صدور رأی نماید.
14 مهر 1393
بدون دیدگاه

چنانچه خواسته خواهان الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار شهرداری باشد، دادگاه باید براساس خواسته خواهان نسبت به اخذ پایان کار و تفکیک نیز مبادرت به صدور رأی نماید.

شماره پرونده ۱۵۱۰ ـ ۷۵ ـ ۹۲ سؤال آیا قبل از تنظیم صورتمجلس به فرض که یکی از خواسته­ های خواهان الزام خوانده به اخذ صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت اسناد و املاک باشد آیا می‌توان خوانده را همزمان ملزم به اخذ پایانکار از شهرداری و اخذ صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت و سپس تنظیم…..

هیچ‌گونه امر کارشناسی به کارمند شاغل قضائی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک، قابل ارجاع نیست.
29 مرداد 1393
بدون دیدگاه

هیچ‌گونه امر کارشناسی به کارمند شاغل قضائی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک، قابل ارجاع نیست.

نظریه شماره۱۵۴۲/۹۲/۷                تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۲ سؤال آیا ممنوعیت مذکور در ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی به کارمند شاغل در دستگاه متبوع قضائی یا اداری مطلق است؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ممنوعیت مذکور ذیل ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ برای ارجاع امر کارشناسی رسمی از سوی مراجع قضائی و ادارات دادگستری…..