برچسب: ثبتی
روند عملی در خصوص فسخ و اقاله اسناد دفاتر دیگر
7 مهر 1395
بدون دیدگاه

روند عملی در خصوص فسخ و اقاله اسناد دفاتر دیگر

روند عملی در خصوص فسخ و اقاله اسناد دفاتر دیگر با توجه به بند ۶۶ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی می‌توان به‌صورت ذیل خلاصه نمود: ۱ ـ استعلام از دفترخانه تنظیم‌کننده سند قبلی مبنی بر صدور یا عدم صدور اجراییه تذکر: چنانچه برای سند موردبحث اجراییه صادرشده باشد می‌بایست از اجرای ثبت بلامانع بودن فسخ استعلام گردد،…..