برچسب: توماس
از وظیفه تا عمل
16 شهریور 1395
بدون دیدگاه

از وظیفه تا عمل

آشنایی با علم حقوق از وظیفه تا عمل   اگر مبنای حقوق را عدالت و یا «حق‌طلبی» یا قواعد طبیعی و فطری بدانیم، نتیجه عقلی آن مشروع شدن مقاومت در برابر قوانینی است که از مبنای اصلی خود تبعیت نکرده باشند؛ زیرا قوانین نامردمی هرچند به‌ظاهر بر مردم با قوه قهریه تحمیل شود، وجدان عمومی…..