برچسب: توقیف و مصاده عواید جرم
نگاهی اجمالی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)و لزوم اجتناب از پیامدهای ناخواسته همکاری با آن
۱۳ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نگاهی اجمالی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)و لزوم اجتناب از پیامدهای ناخواسته همکاری با آن

جرائم مالی اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، ازجمله پول‌شویی، تأمین مالی به‌اصطلاح تروریسم و امثال آنها در کشورهای درحال‌توسعه و همچنین توسعه‌یافته خسارات قابل‌ملاحظه‌ای به همراه دارد…