برچسب: توقیف مال الترکه
پرسش و پاسخ حقوقی
۱۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پرسش و پاسخ حقوقی

پرسش: اگر زن در خانه به‌دور ازچشم شوهرش به شخص دیگری (مرد) پیامکهای نامناسب بدهد، حکمش چیست؟…

پرسش و پاسخ حقوقی
۱۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پرسش و پاسخ حقوقی

ملکی به نام پدربزرگم بوده که با وکالت‌نامه بعد از فوت به پدرم رسیده بعد از گذشت تقریباً 20سال به دلیلی پدرم درخواست انتقال سند به نام خود می‌نماید؛ ولی به دلیل فوت عمویم وکالت‌نامه وی باطل و فرزندان وی ادعای ارث می‌کنند. آیا با توجه به اینکه پدرم سهم عمویم را بعد از فوت پدربزرگم و قبل از امضای وکالت‌نامه به او داده، در طرح شکایت و دعوی در دادگاه مؤثر خواهد بود؟…