برچسب: توسعه طلبی
نظام قضایی در دوره هخامنشیان (قسمت 1)
6 آذر 1395
بدون دیدگاه

نظام قضایی در دوره هخامنشیان (قسمت 1)

خاندان هخامنشی از قوم پارسی بودند که همانند قوم ماد به ایران مهاجرت کرده، در نواحی جنوب غربی و سواحل خلیج‌فارس ساکن شده بودند. اینان با قوم ماد خویشاوند بودند ولی ازنظر تکامل و تمدن عقب‌تر بودند. این قوم ابتدا تحت سلطه قوم ماد بود ولی با خروج کوروش، از سلطه ماد خارج شد…