برچسب: توسعه اجتماعی
راهکارهای توانمندسازی بانوان در جامعه چیست؟
۹ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

راهکارهای توانمندسازی بانوان در جامعه چیست؟

واکاوی نقش زنان در توسعه اجتماعی راهکارهای توانمندسازی بانوان در جامعه چیست؟    توجه به نقش زنان در توسعه اجتماعی و واکاوی و الزامات مقتضی برای توانمندسازی این قشر که قریب به نیمی از جمعیت کشور را در برمی‌گیرند، ضرورتی است که باید به نحو دقیق‌تری مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. توسعه یکی از…..

بررسی نقش بانوان در توسعه اجتماعی
۲۶ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی نقش بانوان در توسعه اجتماعی

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی تهران تأکید کرد؛   بررسی نقش بانوان در توسعه اجتماعی   ضرورت توانمندسازی زنان رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی تهران با تأکید بر ضرورت بررسی نقش بانوان در توسعه اجتماعی گفت: زنان برای ورود به عرصه‌های اجتماعی باید توانمند شوند. فاطمه دانشور با اشاره به این‌که کنگره ملی زنان موفق…..

آیین رفتار حرفه‌ای وکلای مدافع
۲ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیین رفتار حرفه‌ای وکلای مدافع

آیین رفتار حرفه‌ای وکلای مدافع ( قسمت سوم) تصویر ذهنی شما از وکیل چگونه است؟ مرد یا زنی موقر، مودب، متین، در کار خود با صلابت، محکم و استوار ، این چیزی است که در عالم واقع از وکیل توقع داریم و باید چنین باشد. در شماره قبل گفتیم که وکیل باید به وکلات از…..